Varkensprijzen

Hidden

De varkensprijs

Vion Farming maakt iedere week de vleesvarkensprijs bekend. Dit is de Franco Bordesprijs (inclusief aanvoerkosten en BTW). Per marktconcept gelden verschillende uitbetalingstabellen. Bij de uitbetaling ligt de focus op de spier-spekverhouding. De bandbreedte daarvan is afhankelijk van het Good Farming marktconcept waarbinnen wordt geleverd. Andere belangrijke onderdelen zijn het geslacht gewicht en het vleespercentage.

Verder krijgt de varkenshouder inzicht in de kosten die gemaakt worden. Denk hier onder andere aan aanvoerkosten organisatiekosten, zoals PVE-afdracht, Reiniging en Ontsmetting en CBS-kosten.

Vion maakt ook wekelijks de prijs voor de slachtzeugen en biggen bekend.

Hidden

Actuele varkensprijzen

Week 39
2,30
Vleesvarkens 1
-,--
Slachtzeugen 2
-,--
Biggen 3
-,--
Kilogram-verrekenprijs Biggen 4
Week 38
2,32
Vleesvarkens 1
2,03
Slachtzeugen 2
62,50
Biggen 3
1,00
Kilogram-verrekenprijs Biggen 4

Vleesvarkens- en slachtzeugenprijzen zijn inclusief BTW.
Biggenprijs is exclusief BTW.

Hidden

Classificatie

Sinds medio 2012 werken alle Nederlandse slachterijen (classificerende instantie CoMore) met een prikpistool met een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter op spek- en spierdikte. Er wordt niet alleen een nieuwe formule gehanteerd voor het meten van het vleespercentage. Het prikpistool is ook voorzien van een naald die mechanisch wordt bewogen. Hierdoor worden de metingen nog betrouwbaarder en sluiten ze dus nog beter aan bij de werkelijkheid.

Opmerkingen bij tabel actuele vleesprijzen

  1. De Vion-notering is franco Bordes en inclusief BTW. De prijs is per kg en geldt voor een vleesvarken zonder correctie voor gewicht, spek, spier en vleespercentage.
  2. Dit is de basisprijsnotering per kilogram geslacht gewicht voor slachtzeugen met classificatie-type A. Deze prijs is inclusief BTW en af boerderij, en wordt volgens PVV-advies gecorrigeerd voor de uiteindelijke classificatie.
  3. Dit is de prijs per big voor een koppel biggen van gemiddeld 25 kilogram. Op de werkelijk uitbetaalde prijs zijn diverse toeslagen en/of kortingen van toepassing, onder andere voor afwijking van deze gemiddelden.
  4. Kilogramverrekenprijs tot 30 kg: € 1,00 boven 30 kg € 0,60.
Vleesvarkens- en slachtzeugenprijzen zijn inclusief BTW.
Biggenprijs is exclusief BTW.