Nieuws

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

17-06-2022

Het is zomer en dat betekent dat het weer warm kan zijn. In geval van hoge temperaturen – 27 graden Celsius of meer* – worden door Vion de volgende maatregelen genomen wat betreft transport en slachterijen:

  • Er worden minder dieren op de vrachtauto’s geladen (tussen de 10 en 20% minder dieren);
  • Tijdens transport wordt alles gedaan om maximaal te ventileren. Dit is afhankelijk van het ventilatiesysteem van het transportmiddel;
  • Er wordt een zeer strakke tijdsplanning toegepast zodat de auto’s allemaal zo vlug mogelijk gelost kunnen worden;
  • Op de locatie in Boxtel worden de vrachtauto’s onder het dak geplaatst om schaduw te bieden, waar grote ventilatoren zorgen voor een goede luchtcirculatie;
  • Tijdens het wachten op de locatie wordt de vloer onder de vrachtwagens gekoeld met water waardoor er minder warmteafgifte is;
  • Tijdens het laden, transport en lossen van de dieren is er extra aandacht voor en controle op dierwelzijn.

Deze maatregelen worden genomen om dierenwelzijn tijdens veetransport – in verband met de warmte – te borgen.

Bij onverhoopte wachttijd, zijn de chauffeurs geïnstrueerd om auto’s niet in de zon te parkeren en verkoeling op te zoeken. Indien er geen schaduwplek is, dient de chauffeur rond te blijven rijden.

*Hierbij geldt de temperatuur ter plaatse volgens de officiële KNMI app