Nieuws

Stal Elektra Alert als zelflerend systeem

02-04-2021

Het voorkomen van stalbranden, dat wil iedereen in de varkenssector. Het project ‘Stal Elektra Alert’ zet hiervoor een stap in de juiste richting. Alle betrokken partijen spannen zich gezamenlijk in om de stal veiliger te maken: Vion, Connecting Agri & Food, leveranciersvereniging StarFarmers en PinC Agro werken met een pilotgroep met sensoren in en bij de meterkast om het risico op stalbranden te verkleinen. Dit project vormt een belangrijke preventieve toevoeging op bestaande systemen.

Pilot heeft in opstartfase al groot draagvlak
PinC Agro startte in 2019 met paneelmonitoring en heeft vanaf dat moment een jaar lang de connectiviteit bij varkenshouders getest. Melissa van de Kam, sectormanager Landbouw betrokken bij PinC Agro, legt het achterliggende gedachtegoed uit: “Bij een vijfjaarlijkse elektra-inspectie komen gebreken aan het licht, maar het zou mooi zijn om van zulke momentopnames naar continue monitoring te gaan. Je kunt dan actief preventief onderhoud plannen. PinC Agro zocht de samenwerking met partijen die ervaring en kennis in de sector hebben. Dat is essentieel voor het benodigde draagvlak van dit initiatief.” Inmiddels zijn er 42 sensoren bij twintig Good Farming Star varkenshouders in en bij de meterkast in de stal geplaatst. Deze sensoren sturen elke tien minuten data door, waardoor inmiddels tweeënhalve maand aan data is verzameld.

Sensortechnologie en zelflerend vermogen als basis
Harm van der Zanden is als productmanager Slimme Stal bij Connecting Agri&Food betrokken bij Stal Elektra Alert. Als schakel tussen wetenschap en praktijk weet hij van de hoed en de rand: “We zijn nu, in samenwerking met een data analist van PinC Agro, volle bak data aan het importeren. Doordat er één temperatuursensor in de meterkast hangt en één daarbuiten, kunnen we het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten meten. Door middel van deze data, proberen we een aantal vragen te beantwoorden: Wat is een normaal patroon in temperatuurverloop? Kunnen we de verwachte temperatuur aangeven en wanneer wijkt deze af van de verwachting? Wat is de lange-termijntrend van de temperatuur? Zodra we deze vragen kunnen beantwoorden, creëren we verwachtingspatronen en kunnen we op basis van de data aangeven wanneer er onderhoud nodig is en of er onverwachte afwijkingen optreden.” De sensoren zijn aangesloten op het zogenoemde ‘LoRa-netwerk’, dat via een bestaande infrastructuur landelijk dekkend is en daardoor uit 95% van de stallen gemakkelijk data kan importeren.

Preventieve werking
Van der Zanden benadrukt dat het systeem niet als alarmsysteem dient: “Je krijgt namelijk geen seintje vlak voor er brand zou uitbreken. Het systeem meet elke tien minuten de temperatuur om trends te ontdekken. Op basis van historische gegevens, geeft dit een verwachting van de toekomst, bijvoorbeeld de kans op problemen in de bekabeling van de meterkast. Op deze manier werkt het als preventie.” Van de Kam is het hier volledig mee eens, het biedt voor zowel de verzekeraar als de varkenshouder kansen: “Door het zichtbaar maken van trends, kunnen ondernemers hun stalveiligheid vergroten. Kortom: beter voor mens, dier en bedrijf!”

De toekomst van Stal Elektra Alert
Begin van de zomer verwacht Connecting Agri&Food de eerste resultaten te delen, wanneer er een half jaar aan data is verzameld en geanalyseerd. Op dit moment is het nog lastig de data te interpreteren. Door de nog beperkte data is het voor de varkenshouders en data analisten nog niet altijd mogelijk een verband te leggen tussen wat men denkt dat er gebeurt of wat de grafieken laten zien. Van der Zanden: “We begonnen deze pilot op kleine schaal, maar proberen het nu gereed te maken voor de markt. Met technieken, zoals sensoren, kunnen we praktische en betrouwbare oplossingen voor de varkenshouders bedenken. De technologische ontwikkelingen gaan snel, dus wat nu nog niet mogelijk is, kan over twee jaar zomaar heel gangbaar zijn. Nu krijgt men bijvoorbeeld standaard een SMS wanneer de temperatuur de 40 graden passeert en werkt het dus met signaalwaardes. Uiteindelijk moet het Stal Elektra Alert een dynamisch alert worden, dat door middel van een algoritme zelf bedenkt of de temperatuur in een specifieke stal binnen de veilige waardes valt. Zo maken we informatie van de binnengekomen data en vertalen we dat naar praktisch handelingsperspectief waar iedereen wat aan heeft.”