Nieuws

Samenwerken aan langere staarten in de keten

23-12-2022

Vion zet zich continue in voor dierenwelzijn. Binnen Good Farming Star werkt Vion aan projecten ter verbetering van het dierenwelzijn in de keten. Het couperen van varkensstaarten is een onderwerp dat op de maatschappelijke agenda staat. Vion zet een volgende stap en gaat samen met varkenshouders op een verantwoorde manier werken aan langere staarten in de keten.

Vanaf 2030 is het couperen van varkensstaarten in Nederland niet meer toegestaan. Het abrupt stoppen met couperen is in het kader van dierenwelzijn en voedselveiligheid niet verantwoord in verband met een verhoogd risico op staartverwondingen. Om dit ultieme doel gezamenlijk te behalen vóór 2030 werkt Vion samen met de varkenshouders aan het geleidelijk langer laten van varkensstaarten. Dit is alleen mogelijk wanneer aanwezige risicofactoren op een varkensbedrijf gelijktijdig gesignaleerd en beheerst worden. Vion biedt de varkenshouders nu een stapsgewijze en bedrijfsspecifieke aanpak om op een verantwoorde manier te werken aan langere staarten.

Meten in de slachterij
Vion meet sinds kort in de slachterij de staartlengtes van de varkens met behulp van een camera. Met deze informatie wordt de huidige situatie met betrekking tot de staartlengtes op de verschillende varkensbedrijven in de keten in beeld gebracht. De eerste resultaten laten zien dat er verschil is in staartlengtes tussen de bedrijven. Dit biedt perspectief voor de mogelijkheid tot het geleidelijk verlengen van de staarten ter bevordering van het dierenwelzijn.

Verantwoord langere staarten
Het verantwoord toewerken naar langere staarten vergt een gezamenlijk inspanning met een gezamenlijk doel. Vion koppelt de resultaten van de staartlengtes vanaf januari 2023 terug aan de varkenshouders. Omdat elk bedrijf uniek is, is aandacht voor de aanwezige risicofactoren op het betreffende bedrijf een belangrijke volgende stap. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijfsbegeleiders zoals de dierenarts. Op basis van deze informatie wordt er samen een bedrijfsspecifiek plan gecreëerd.

Na de uitvoering van het plan volgt een evaluatie. Een tussentijdse evaluatie op het varkensbedrijf en op basis van de metingen in de slachterij, zorgt voor een continu monitoringsproces. Op deze manier kunnen varkensstaarten op een verantwoorde manier steeds langer worden.