Nieuws

Data Scientists ontrafelen data en ontwikkelen modellen voor verbetering diergezondheid

18-10-2022

Op 12 oktober kwamen 20 deskundigen van Vion Food Group, Hendrix Genetics en Connecting Agri & Food bijeen voor een hackathon voor het project Sturen op diergezondheid in het kader van de Slimme Varkensketen. Zij gingen aan de slag met het vraagstuk hoe sensor- en slachtdata door de keten heen gevolgd kunnen worden ter verbetering van diergezondheid.

Er is enthousiast gewerkt met de data, er zijn eerste versies van modellen ontwikkeld en resultaten zijn gepresenteerd. Hierbij zijn belangrijke stappen genomen in het verbinden van data door de keten. Er valt nog veel te ontdekken en daarom wordt in november een vervolg georganiseerd om samen verder te werken aan het verhogen van diergezondheid.

Slimme Varkensketen is één van de business cases van AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant, de provincie Noord-Brabant en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.