Nieuws

Vion Farming stelt 1000 bedrijfskenschetsen op

02-12-2020

Focus op betere kwaliteit big met BigIDee

Op maandag 30 november was het dan zover: Vion Farming medewerker Demi Bankers bezocht het varkensbedrijf van Niek Baeten uit Sevenum om daar de 1000ste BigIDee bedrijfskenschets op te stellen. Dat werd gevierd met een lekkere taart. Deze bedrijfskenschets is een periodiek bezoek aan de vermeerderaar waarbij relevante bedrijfsgegevens in kaart worden gebracht.

BigIDee is een samenwerkingsproject tussen vermeerderaars, vleesvarkenshouders, transporteurs en Vion Farming. Doel van het project is informatie uitwisseling en om de kwaliteit van de biggen te verbeteren. Een belangrijke tool binnen het project is de bedrijfskenschets. Demi Bankers legt uit wat het inhoudt: “Het is in feite de blauwdruk van een vermeerderingsbedrijf. We brengen in kaart in welke omstandigheden de biggen opgroeien, welk voer ze krijgen, hoe het zit met de genetica, de huisvesting en de vaccinaties. Deze informatie stellen we beschikbaar aan de afnemer van de biggen, de vleesvarkenshouder. Voor de vleesvarkenshouder is deze informatie heel belangrijk, zij willen graag weten wat ze kunnen verwachten van de biggen die ze aankopen.”

Evaluatietools
Aline van Genderen, specialist diergezondheid bij Vion, vult Demi aan. “Naast de bedrijfskenschets hebben we in het project BigIDee ook de tool ‘bigbeoordeling’. Dit is een momentopname (ook 2 keer per jaar) waarbij we de situatie in de stal beoordelen en een score geven. De observaties in de stal in combinatie met de uitkomst van de bedrijfskenschets geven handvatten om het gesprek aan te gaan over de aandachtspunten met de varkenshouder en de betrokken specialist. Het zijn handige evaluatietools.”

Positieve reacties
Veel varkenshouders reageren positief op de bedrijfskenschets en de bigbeoordeling, vertelt Demi. “Natuurlijk kost het de varkenshouder extra tijd, maar ze zien ook dat we ze echt kunnen helpen met het verbeteren van de kwaliteit van hun biggen.” Aline: “Daarnaast focussen we niet alleen op het benoemen van zaken die niet goed gaan. We kijken juist ook naar punten die heel goed gaan. Het is belangrijk om daar op voort te bouwen.”

Niek Baeten
De 1000e versie van de bedrijfskenschets werd op 30 november afgenomen op het bedrijf van Niek Baeten uit Sevenum. Niek heeft een bedrijf met 1100 zeugen en bijbehorende biggen. De biggen verlaten met 25kg het bedrijf. Hij staat op het punt een vleesvarkensstal met 1000 plaatsen in gebruik te nemen.

“Ik vind BigIDee erg nuttig”, legt hij zijn deelname uit. “Ik vind het een goed teken dat degene die mijn biggen koopt, kort op de kwaliteit zit omdat je hierin echt met elkaar samenwerkt. Met de bigbeoordeling en de bedrijfskenschets kijken we hoe het ervoor staat op het bedrijf en in de stal. De aandachtspunten gebruik ik om de kwaliteit van de biggen te verbeteren. Ten opzichte van de vorige bigbeoordeling en bedrijfskenschets ben ik zeker vooruit gegaan.”

Niek is tevreden over de rol die Vion speelt. “Vanuit Vion wordt er meegedacht over het optimaliseren van de bigkwaliteit. Het advies focust zich niet op ‘Dit is niet goed’, maar er wordt samen naar oplossingen gezocht. Het is een frisse en zeker ook kritische blik die je helpt om je bedrijf te verbeteren.” Wat betreft tijdsinvestering vindt Niek het allemaal reuze meevallen. “Binnen een uurtje is het gepiept. En ik zeg ook altijd dat ze zelf rond mogen lopen en mijn medewerkers vragen kunnen stellen. Zij weten tenslotte ook veel van de dagelijkse gang van zaken.” Niek: “Ik vind het verzamelen van data ten behoeve van de bigkwaliteit voor de vleesvarkenshouder een goed initiatief. We moeten samen optrekken om de kwaliteit van de keten te verbeteren. Dat kan alleen als de vleesvarkenshouders weten wat ze kopen. Mij geeft het ook een goed gevoel, want ik kan laten zien dat ik er alles aan heb gedaan om een goede kwaliteit big te leveren.”