Good Farming marktconcepten

Hidden

De Good Farming-concepten van Vion

Good Farming is het fundament van de ketenconcepten van Vion. De Good Farming-aanpak staat voor voedselveiligheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, kwaliteit, traceerbaarheid en transparantie als basis voor een sterke keten. Vion produceert binnen deze aanpak vraaggestuurd, om kwaliteit op maat te kunnen leveren. Mede dankzij erkende kwaliteitssystemen, tracking & tracing, early warning systems en veel kennis en expertise kunnen we gecertificeerde kwaliteit garanderen. Duurzaamheid zien we daarbij als een integraal onderdeel van de keten. Van de primaire productie tot onze eigen bedrijfsvoering; met oog voor de omgeving, mensen, maatschappij en duurzame ontwikkeling van agrarische ketens. Dierenwelzijn is in de Good Farming-ketenconcepten vastgelegd met dynamische, marktgeoriënteerde standaarden en onafhankelijke certificering en borging.

Hidden

De drie marktconcepten

Vion Farming werkt concreet met drie vraaggestuurde marktconcepten, die ieder op hun manier aansluiten bij de wensen van de consument. De wensen van de consument zijn terugvertaald naar de eigenschappen van het varken, het voer, de huisvesting en milieueffecten. De drie marktconcepten zijn Good Farming Balance, Good Farming Star en Good Farming Organic. ‘Good Farming’ is het fundament van de marktconcepten.

De concepten maken het voor varkenshouders mogelijk om zelf een keuze te maken bij de afzet van hun varkens. Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie en de afzetmogelijkheden kan de varkenshouder kiezen voor het concept dat voor hem het beste past. Ruim 90% van de Nederlandse varkenshouders werkt volgens een van deze drie marktconcepten. Dat biedt ons als Nederlandse keten onderscheidend vermogen binnen het mondiale speelveld van vlees en vleeswaren.

Hidden

Good Farming Balance: meer continuïteit en stabiliteit voor Vion en varkenshouders

Hidden

Good Farming Balance

Good Farming Balance is het vraaggestuurde marktconcept waarmee Vion inspeelt op de specifieke vraag in internationale markten. De varkens en het vlees voldoen aan de specificaties van wereldwijde afnemers. Verschillende landen en afnemers vragen namelijk om specifieke delen van het varken. Bovendien willen afnemers vaker afspraken maken voor de lange termijn. Vion ziet kansen door beter aan te sluiten op de vraag in specifieke segmenten. We creëren daardoor meer hoogwaardige afzet voor ons varkensvlees.

Good Farming Balance betekent:

  • Gericht op produceren voor marktvraag
  • Afspraken met afnemers voor korte en lange termijn
  • Meer hoogwaardige afzet van varkensvlees
  • Meer continuïteit en stabiliteit voor Vion en varkenshouders

Klik hier voor meer informatie over het Good Farming Balance marktconcept van Vion.

Hidden

Good Farming Star-varkenshouders besteden extra aandacht aan dierenwelzijn en duurzaamheid

Hidden

Good Farming Star

Speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde Vion Good Farming Star. Good Farming Star is een vraaggestuurd concept en onderscheidt zich door de organisatie van de keten. Sturing van de productie vindt plaats op basis van de vraag van afnemers. Good Farming Star is primair gericht op de Nederlandse retailmarkt, bestemd voor de markt van vers en voorverpakt vlees in de Nederlandse supermarkten.

Het marktconcept kent een stabiele groep betrokken en 100% Nederlandse leveranciers verenigd in leveranciersvereniging StarFarmers. Hierdoor is er een constante beschikbaarheid van grote volumes en constante kwaliteit varkensvlees in een geborgde keten, volledig gecertificeerd volgens erkende standaarden.

Hidden

Actieve monitoring medicijngebruik

Sinds begin 2013 vindt er een actieve monitoring plaats op het gebruik van medicijnen binnen Good Farming Star op individueel bedrijfsniveau. Hiermee willen we samen met de varkenshouders een hoger dierenwelzijn en een optimale diergezondheid realiseren.

Hidden

Extra aandacht aan dierenwelzijn en duurzaamheid

Binnen Good Farming Star besteden varkenshouders extra aandacht aan dierenwelzijn en duurzaamheid. Op een Good Farming Star-boerderij hebben de dieren onder andere meer leefruimte dan in een regulier bedrijf. Ook is er verlichting met een dag- en nachtritme en extra speelmateriaal in de stal. Binnen dit ketenconcept worden biggen niet gecastreerd.

In de supermarkt hebben de producten een sticker met het één ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Tevens bevindt zich op de achterkant van de verpakking een GGN nummer. Dit is een uniek 13-cijferig nummer dat is verbonden aan de producent. Dit nummer toont aan dat het vlees uit een volledig gecontroleerde keten komt.

Klik hier voor de website van Good Farming Star met meer informatie over de keten en de deelnemende varkenshouders.

Leveranciers binnen het marktconcept Good Farming Star hebben de mogelijkheid zich aan te melden voor de jaarlijkse benchmark.

Hidden

Good Farming Organic: biologisch vlees via dochteronderneming De Groene Weg

Hidden

Good Farming Organic

Een krachtige biologische keten van boer tot bord, dat is het vraaggestuurde marktconcept Good Farming Organic. De biologische varkens binnen dit concept hebben meer ruimte tot hun beschikking en hebben hun hele leven de mogelijkheid om naar buiten te gaan wanneer ze dat willen. Ze krijgen veel rust en ruimte om te leven en te groeien, krijgen de kans om hun natuurlijke gedrag te vertonen en worden gevoerd met biologisch voer.

Het vlees is authentiek lekker en heeft de hoogste standaard van drie sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming en het EKO-keurmerk. Daarnaast draagt het het Europese bio-logo. Het gaat om een nichemarkt, die Vion bedient via de zelfstandige dochteronderneming De Groene Weg.

Hidden

Marktleider De Groene Weg

De Groene Weg is sinds 1981 Nederlands marktleider op het gebied van het inkopen, produceren en verwaarden van biologisch vlees en is gevestigd in Groenlo. De Groene Weg is gespecialiseerd in de productie van biologisch varkens- en rundvlees. Het vlees voldoet aan de eisen en regelgeving voor de biologische productiemethode. Dat wordt continu gecontroleerd door Skal. Het biologische vlees wordt in Nederland verkocht via 10 eigen slagerijen en in de Nederlandse supermarkten onder private label. Ook worden technische delen verkocht aan nationale en internationale klanten.

Hidden

De Groene Weg: ketenregisseur

Als ‘ketenregisseur’ heeft De Groene Weg grip op alle afzonderlijke schakels binnen het hele proces van boer tot consument. Ketenregie betekent voor De Groene Weg langdurige relaties en samenwerking met alle verschillende schakels in de keten. De boeren die hun varkens leveren aan De Groene Weg zijn aangesloten bij een leveranciersvereniging. Deze unieke positie maakt De Groene Weg een betrouwbare leverancier, omdat we precies weten van welke boeren het vlees afkomstig is. Zo kunnen we garant staan voor kwalitatief en lekker biologisch vlees. Tevens wordt iedere schakel in de biologische keten streng gecontroleerd door onafhankelijke organisaties. Dat geeft vlees van biologische herkomst een veilig gevoel.

De Groene Weg werkt nauw samen met haar eigen boeren en biedt ondersteuning bij het grootbrengen van de dieren. De kwaliteit wordt hiermee verhoogd en de productie kan goed gestuurd worden, aan de hand van de vraag vanuit de consument. In de eigen slachterijen wordt het vlees geproduceerd volgens (inter)nationale standaarden.