Persberichten archief - 2019

april

Varkenssector zorgt voor vitale varkenshouderij in een gezonde leefomgeving

Beleving en inspiratie rondom vlees en vraaggestuurde ketens: Vion opent Meat Master Center

Vion scoort hoog op wereldwijde ranglijst voor dierenwelzijnsbeleid en transparantie bij voedingsbedrijven

maart

Vion heeft een sterke basis gelegd ondanks een uitdagende markt

februari

Vion moderniseert productielocatie Boxtel en versterkt concurrentiepositie