Opbouw varkensprijs

Vion Farming maakt iedere week op maandag de varkensprijs bekend. Dit is de Franco Bordesprijs (inclusief aanvoerkosten en BTW). Per marktconcept gelden verschillende uitbetalingstabellen. Bij de uitbetaling ligt de focus op de spier-spekverhouding. De bandbreedte daarvan is afhankelijk van het Good Farming marktconcept waarbinnen u levert. Andere belangrijke onderdelen zijn het geslacht gewicht en het vleespercentage.

Verder krijgt de varkenshouder inzicht in de kosten die gemaakt worden. Denk hier onder andere aan aanvoerkosten organisatiekosten, zoals PVE-afdracht, Reiniging en Ontsmetting en CBS-kosten.

Actuele varkensprijzen - week 11

  Week 11 Week 12
Vleesvarkens * 2 € 1.43 € 1.47
Slachtzeugen ** 1, 2 € 1.10 Onbekend
Biggen *** 1, 2 € 47.50 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen **** 2 € 0.82 Onbekend

Opmerkingen bij tabel actuele vleesprijzen

*

De Vion-notering is franco Bordes en inclusief BTW. De prijs is per kg en geldt voor een vleesvarken zonder correctie voor gewicht, spek, spier en vleespercentage.

**

Dit is de basisprijsnotering per kilogram geslacht gewicht voor slachtzeugen met classificatie-type A. Deze prijs is inclusief BTW en af boerderij, en wordt volgens PVV-advies gecorrigeerd voor de uiteindelijke classificatie.

***

Dit is de prijs per big voor een koppel biggen van gemiddeld 25 kilogram. Op de werkelijk uitbetaalde prijs zijn diverse toeslagen en/of kortingen van toepassing, onder andere voor afwijking van deze gemiddelden.

****

Kilogramverrekenprijs tot 27 kg: € 0,82, van 27 tot 30 kg € 0,62, boven 30 kg € 0,41.

1

Prijzen van Slachtzeugen en Biggen gelden voor week 11.

2

3

Prijzen zijn vanaf 1 jan 2019 inclusief 9% BTW.

Mutatie ongewijzigd, omwisseling uit toeslagen.

Classificatie

Sinds medio 2012 werken alle Nederlandse slachterijen (classificerende instantie CoMore) met een prikpistool met een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter op spek- en spierdikte
Er worden niet alleen een nieuwe formule gehanteerd voor het meten van het vleespercentage. Het prikpistool wordt is ook voorzien van een naald die mechanisch wordt bewogen. Hierdoor worden de metingen nog betrouwbaarder en sluiten dus nog beter aan bij de werkelijkheid.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - week 11

  Week 11 Week 12
Vleesvarkens * 2 € 1.43 € 1.47
Slachtzeugen ** 1, 2 € 1.10 Onbekend
Biggen *** 1, 2 € 47.50 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen **** 2 € 0.82 Onbekend

Nieuws

De Groene Weg bereikt mijlpaal van 100.000 biologische varkens in één jaar

Vion doet aanpassingen in aflevermodule Robuust binnen ketenconcept Good Farming Balance

Duitse varkenshouders sluiten zich aan bij het vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance van Vion

Koen van Bergen van Rabobank naar Vion

Vion wint Hamel Business Award 2018