Opbouw varkensprijs

Vion Farming maakt iedere week op maandag de varkensprijs bekend. Dit is de Franco Bordesprijs (inclusief aanvoerkosten en BTW). Per marktconcept gelden verschillende uitbetalingstabellen. Bij de uitbetaling ligt de focus op de spier-spekverhouding. De bandbreedte daarvan is afhankelijk van het Good Farming marktconcept waarbinnen u levert. Andere belangrijke onderdelen zijn het geslacht gewicht en het vleespercentage.

Verder krijgt de varkenshouder inzicht in de kosten die gemaakt worden. Denk hier onder andere aan aanvoerkosten organisatiekosten, zoals PVE-afdracht, Reiniging en Ontsmetting en CBS-kosten.

Actuele varkensprijzen - week 32

  Week 32 Week 33
Vleesvarkens * 2 € 1.40 € 1.48
Slachtzeugen ** 1, 2 € 1.02 € 1.10
Biggen *** 1, 2 € 25.50 € 25.50
Kilogram-verrekenprijs Biggen **** 2 € 0.80 € 0.80

Opmerkingen bij tabel actuele vleesprijzen

*

De Vion-notering is franco Bordes en inclusief BTW. De prijs is per kg en geldt voor een vleesvarken zonder correctie voor gewicht, spek, spier en vleespercentage.

**

Dit is de basisprijsnotering per kilogram geslacht gewicht voor slachtzeugen met classificatie-type A. Deze prijs is inclusief BTW en af boerderij, en wordt volgens PVV-advies gecorrigeerd voor de uiteindelijke classificatie.

***

Dit is de prijs per big voor een koppel biggen van gemiddeld 25 kilogram. Op de werkelijk uitbetaalde prijs zijn diverse toeslagen en/of kortingen van toepassing, onder andere voor afwijking van deze gemiddelden.

****

Kilogramverrekenprijs tot 27 kg: € 0,80, van 27 tot 30 kg € 0,60, boven 30 kg € 0,40.

1

Prijzen van Slachtzeugen en Biggen gelden voor week 33.

2

3

Prijzen zijn inclusief BTW.

Mutatie ongewijzigd, omwisseling uit toeslagen.

Classificatie

Sinds medio 2012 werken alle Nederlandse slachterijen (classificerende instantie CoMore) met een prikpistool met een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter op spek- en spierdikte
Er worden niet alleen een nieuwe formule gehanteerd voor het meten van het vleespercentage. Het prikpistool wordt is ook voorzien van een naald die mechanisch wordt bewogen. Hierdoor worden de metingen nog betrouwbaarder en sluiten dus nog beter aan bij de werkelijkheid.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - week 32

  Week 32 Week 33
Vleesvarkens * 2 € 1.40 € 1.48
Slachtzeugen ** 1, 2 € 1.02 € 1.10
Biggen *** 1, 2 € 25.50 € 25.50
Kilogram-verrekenprijs Biggen **** 2 € 0.80 € 0.80

Nieuws

Francis Kint vertrekt bij Vion

Vion wint eerste Estafettestokje ‘Keep on Learning’

Met project ‘Meten is weten’ nog meer grip op klimaat in de stal

Vion Perleberg uitgeroepen tot Bedrijf van het Jaar

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden