Opbouw varkensprijs

Vion Farming maakt iedere week op maandag de varkensprijs bekend. Dit is de Franco Bordesprijs (inclusief aanvoerkosten en BTW). Per marktconcept gelden verschillende uitbetalingstabellen. Bij de uitbetaling ligt de focus op de spier-spekverhouding. De bandbreedte daarvan is afhankelijk van het Good Farming marktconcept waarbinnen u levert. Andere belangrijke onderdelen zijn het geslacht gewicht en het vleespercentage.

Verder krijgt de varkenshouder inzicht in de kosten die gemaakt worden. Denk hier onder andere aan aanvoerkosten organisatiekosten, zoals PVE-afdracht, Reiniging en Ontsmetting en CBS-kosten.

Actuele varkensprijzen - week 13

  Week 13 Week 14
Vleesvarkens * 2 € 1.95 € 1.95
Slachtzeugen ** 1, 2 € 1.76 Onbekend
Biggen *** 1, 2 € 74.50 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen **** 2 € 0.82 Onbekend

Classificatie

Sinds medio 2012 werken alle Nederlandse slachterijen (classificerende instantie CoMore) met een prikpistool met een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter op spek- en spierdikte
Er worden niet alleen een nieuwe formule gehanteerd voor het meten van het vleespercentage. Het prikpistool wordt is ook voorzien van een naald die mechanisch wordt bewogen. Hierdoor worden de metingen nog betrouwbaarder en sluiten dus nog beter aan bij de werkelijkheid.

Opmerkingen bij tabel actuele vleesprijzen

*

De Vion-notering is franco Bordes en inclusief BTW. De prijs is per kg en geldt voor een vleesvarken zonder correctie voor gewicht, spek, spier en vleespercentage.

**

Dit is de basisprijsnotering per kilogram geslacht gewicht voor slachtzeugen met classificatie-type A. Deze prijs is inclusief BTW en af boerderij, en wordt volgens PVV-advies gecorrigeerd voor de uiteindelijke classificatie.

***

Dit is de prijs per big voor een koppel biggen van gemiddeld 25 kilogram. Op de werkelijk uitbetaalde prijs zijn diverse toeslagen en/of kortingen van toepassing, onder andere voor afwijking van deze gemiddelden.

****

Kilogramverrekenprijs tot 27 kg: € 0,82, van 27 tot 30 kg € 0,62, boven 30 kg € 0,41.

1

Prijzen van Slachtzeugen en Biggen gelden voor week 13.

2

 

Prijzen zijn vanaf 1 jan 2019 inclusief 9% BTW.

 

Volg VION

Actuele varkensprijzen - week 13

  Week 13 Week 14
Vleesvarkens * 2 € 1.95 € 1.95
Slachtzeugen ** 1, 2 € 1.76 Onbekend
Biggen *** 1, 2 € 74.50 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen **** 2 € 0.82 Onbekend

Nieuws

PLUS richt in samenwerking met Vion unieke, transparante keten in

Varkenshouderij Overesch wint Modderpoelverkiezing 2019

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Distrifresh met eerste twee 100% elektrisch aangedreven koeltrailers de weg op

Vion verplaatst productieactiviteiten Vleesindustrie Valkenswaard naar andere locaties