De Good Farming-concepten van Vion

Good Farming is het fundament van de ketenconcepten van Vion. De Good Farming-aanpak staat voor voedselveiligheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, kwaliteit, traceerbaarheid en transparantie als basis voor een sterke keten. Vion produceert binnen deze aanpak vraaggestuurd, om kwaliteit op maat te kunnen leveren. Mede dankzij erkende kwaliteitssystemen, tracking & tracing, early warning systems en veel kennis en expertise kunnen we gecertificeerde kwaliteit garanderen. Duurzaamheid zien we daarbij als een integraal onderdeel van de keten. Van de primaire productie tot onze eigen bedrijfsvoering; met oog voor de omgeving, mensen, maatschappij en duurzame ontwikkeling van agrarische ketens. Dierenwelzijn is in de Good Farming-ketenconcepten vastgelegd met dynamische, marktgeoriënteerde standaarden en onafhankelijke certificering en borging.

 

De vier marktconcepten

Vion Farming werkt concreet met vier marktconcepten, die ieder op hun manier aansluiten bij de wensen van de consument. De wensen van de consument zijn terugvertaald naar de eigenschappen van het varken, het voer, de huisvesting en milieueffecten. De vier marktconcepten zijn Good Farming Balance, Good Farming Welfare, Good Farming Star en Good Farming Organic. ‘Good Farming’ is het fundament van de marktconcepten. 

De concepten maken het voor varkenshouders mogelijk om zelf een keuze te maken bij de afzet van hun varkens. Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie en de afzetmogelijkheden kan de varkenshouder kiezen voor het concept dat voor hem het beste past. Ruim 90% van de Nederlandse varkenshouders werkt volgens een van deze marktconcepten. Dat biedt ons als Nederlandse keten onderscheidend vermogen binnen het mondiale speelveld van vlees en vleeswaren.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - lees meer

  Week 24 Week 25
Vleesvarkens € 1.86 € 1.86
Slachtzeugen € 1.53 Onbekend
Biggen € 64.00 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen € 0.82 Onbekend

Nieuws

Varkensvlees met Beter Leven Keurmerk 2-sterren bij Albert Heijn

Vion introduceert BBQ Star: nieuw barbecue-assortiment in samenwerking met Jord Althuizen

Varkenssector zorgt voor vitale varkenshouderij in een gezonde leefomgeving

Beleving en inspiratie rondom vlees en vraaggestuurde ketens: Vion opent Meat Master Center

Vion scoort hoog op wereldwijde ranglijst voor dierenwelzijnsbeleid en transparantie bij voedingsbedrijven