De Good Farming-concepten van Vion

Good Farming is het fundament van de ketenconcepten van Vion. De Good Farming-aanpak staat voor voedselveiligheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, kwaliteit, traceerbaarheid en transparantie als basis voor een sterke keten. Vion produceert binnen deze aanpak vraaggestuurd, om kwaliteit op maat te kunnen leveren. Mede dankzij erkende kwaliteitssystemen, tracking & tracing, early warning systems en veel kennis en expertise kunnen we gecertificeerde kwaliteit garanderen. Duurzaamheid zien we daarbij als een integraal onderdeel van de keten. Van de primaire productie tot onze eigen bedrijfsvoering; met oog voor de omgeving, mensen, maatschappij en duurzame ontwikkeling van agrarische ketens. Dierenwelzijn is in de Good Farming-ketenconcepten vastgelegd met dynamische, marktgeoriënteerde standaarden en onafhankelijke certificering en borging.

 

De vier marktconcepten

Vion Farming werkt concreet met vier marktconcepten, die ieder op hun manier aansluiten bij de wensen van de consument. De wensen van de consument zijn terugvertaald naar de eigenschappen van het varken, het voer, de huisvesting en milieueffecten. De vier marktconcepten zijn Good Farming Balance, Good Farming Welfare, Good Farming Star en Good Farming Organic. ‘Good Farming’ is het fundament van de marktconcepten. 

De concepten maken het voor varkenshouders mogelijk om zelf een keuze te maken bij de afzet van hun varkens. Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie en de afzetmogelijkheden kan de varkenshouder kiezen voor het concept dat voor hem het beste past. Ruim 90% van de Nederlandse varkenshouders werkt volgens een van deze marktconcepten. Dat biedt ons als Nederlandse keten onderscheidend vermogen binnen het mondiale speelveld van vlees en vleeswaren.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - lees meer

  Week 7 Week 8
Vleesvarkens € 1.91 € 1.95
Slachtzeugen € 1.68 € 1.74
Biggen € 78.50 € 81.50
Kilogram-verrekenprijs Biggen € 0.82 € 0.82

Nieuws

PLUS richt in samenwerking met Vion unieke, transparante keten in

Varkenshouderij Overesch wint Modderpoelverkiezing 2019

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Distrifresh met eerste twee 100% elektrisch aangedreven koeltrailers de weg op

Vion verplaatst productieactiviteiten Vleesindustrie Valkenswaard naar andere locaties