Seizoensinvloeden

Mooi weer en veel vrije tijd. De zomer is een geliefd jaargetijde bij de meeste Nederlanders. Voor de varkenssector is de zomer een bijzondere periode; een seizoen vol tegenstrijdigheden.

In de zomer groeien varkens minder hard door het warmere weer. Daarnaast is het aanbod traditioneel lager, omdat er in het voorjaar minder varkens worden opgelegd. Dit betekent dat er sprake is van een dalend aanbod. Normaal gesproken houdt een klein(er)aanbod - volgens de reguliere economische regels -  hoge prijzen in. Echter, de vraag naar vlees neemt in de zomer ook sterk af in verband met de vakanties. Het prijsvoordeel dat zich normaal gesproken voor varkenshouders voordoet bij een krap aanbod, wordt dan teniet gedaan door een lagere vraag naar vlees.

Lente

In tegenstelling tot de zomer gaat meestal in het voorjaar de varkensprijs omhoog. Gemiddeld stijgen de prijzen tussen week 15/16 en week 23/24. Ook de verkoopprijzen van vlees stijgen in deze periode, maar minder sterk en dat betekent concreet dat de inkoopmarkt en de afzetmarkt in het voorjaar behoorlijk uit elkaar lopen. Concreet betekent dit dat er verlies wordt geleden. In eerste instantie ligt dat verlies bij de afnemers van het vlees. Maar als deze afnemers die prijs niet meer willen betalen, bijvoorbeeld omdat de prijzen in de mondiale vleesmarkt veel lager liggen, is een daling van de varkensprijs onvermijdelijk.

Prijs stabiliseren

Niemand in de sector is gebaat bij grote prijsschommelingen. Een mogelijke oplossing kan zijn om de prijs eerder te stabiliseren, echter dat lijkt eenvoudiger dan dat het is. Als Vion de prijs niet verhoogt (oftewel stabiliseert) en andere marktpartijen wel, betekent het dat Vion ten opzichte van de andere marktpartijen minder betaalt. Dat levert niet alleen - weliswaar begrijpelijk - kritiek, maar kan ook betekenen dat de leveringen aan Vion stagneren.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - lees meer

  Week 13 Week 14
Vleesvarkens € 1.95 € 1.95
Slachtzeugen € 1.76 Onbekend
Biggen € 74.50 Onbekend
Kilogram-verrekenprijs Biggen € 0.82 Onbekend

Nieuws

PLUS richt in samenwerking met Vion unieke, transparante keten in

Varkenshouderij Overesch wint Modderpoelverkiezing 2019

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Distrifresh met eerste twee 100% elektrisch aangedreven koeltrailers de weg op

Vion verplaatst productieactiviteiten Vleesindustrie Valkenswaard naar andere locaties