Streven naar nog hogere vierkantsverwaarding

Eind 2014 organiseerde Vion drie Rond-de-tafel-gesprekken met leveranciers en niet-leveranciers. Doel van de gesprekken was om uitgebreid en in alle openheid en transparantie met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen Vion, de marktomstandigheden en wat er leeft onder de ondernemers. We zijn nu drie maanden verder. Een tussenstand van wat er met de uitkomsten van de gesprekken is gebeurd.

De drie Rond-de-tafel gesprekken leverden uiteindelijk tien aandachtspunten op. Deze punten zijn in de processen binnen Vion opgepakt. In dit artikel bespreken we drie van de punten: de promotiecampagne varkensvlees, het ideale varken en onderzoek naar de gewenste prijssystematiek (stabielere prijzen).

Het ideale varken
Voor de Nederlandse markt worden wekelijks 70.000 varkens geslacht. Dat is 25% van het totaal aantal slachtingen per week. Van die 70.000 varkens wordt 25 tot 30 kilo per varken werkelijk in Nederland geconsumeerd. De rest, 210.000 varkens en slachtbijproducten, moet op een andere manier en op markten elders tot waarde worden gebracht.
Vion Food werkt hard aan de valorisatie van de varkens; de opbrengst per varken maximaliseren door de behoeften van de markt leidend te laten zijn. Dat betekent dat de markt bepaalt hoeveel en welke dieren worden aangekocht. “De markt bepaalt wat het meeste ideale varken is voor Vion”, zegt Peter van Balkom: “Belangrijk hierin zijn smaak, kwaliteit van de onderdelen, kwaliteit van het vlees (bite en structuur) en de proceskwaliteit (waterbindend vermogen, gezondheidsafwijkingen, etc).”

Hoogste vierkantsverwaarding ter wereld
“Welk varken daarbij hoort, zijn we continu aan het onderzoeken en aan het bijstellen. Daarbij volgen we varkens van houderij tot snit. Eén traject is dat we samenwerken met Topigs-Norsvin om vanuit de fokkerij ook continu te werken aan het ideale varken. We willen een varken dat nu en in de toekomst maximaal verwaard kan worden doordat het past bij de behoeften van het gros van de afnemers.”  Maar nu lijkt het net of er de afgelopen decennia niets is gebeurd. “In tegendeel. Nergens ter wereld is de vierkantsverwaarding zo hoog als in Nederland. Je kunt zeggen dat we daarmee wereldwijd gezien al het meest ideale varken hebben. Maar het kan altijd beter.”

Nieuwe prijssystematiek
Op dit moment hebben we wekelijkse prijsmutaties. Met de nodige fluctuaties. Peter: “Een deel van de leveranciers werkt hier graag mee. Wij merken dat een ander deel van de leveranciers vraagt naar een meer stabiele uitbetalingsprijs.” Op dit moment onderzoekt Vion meerdere prijssystematieken zoals jaarafspraken met stabielere prijzen, inschrijven in retailtenders en voorwaartse prijsmuteringen. Tegelijkertijd kijkt Vion naar goedwerkende methodes in andere markten zoals bij zuivel of pluimvee.
Dichterbij huis heeft Vion een beproefd systeem. De prijssystematiek dat in de biologische varkenshouderij wordt gehanteerd. Enkele keren per jaar wordt een prijs vastgesteld waaraan De Groene Weg-leveranciers zich committeren. “Dit voorjaar bespreken we een dergelijke prijssystematiek ook met de leveranciersvereniging StarFarmers.”

Vleespromotie
Een langgekoesterde wens van de sector is om de promotie van vlees serieus op te pakken. Tijdens de Rond-de-tafel gesprekken uitten varkenshouders hun zorgen over het imago van varkensvlees. Vanuit de eigen omgeving worden ze regelmatig geconfronteerd met mensen die geen of minder varkensvlees eten. Vanuit de varkenshouderij komen veel mooie voorbeelden van sectorpromotie (zie ook het artikel ‘Be good and tell it’). Vion haakt hierbij aan door de mogelijkheden van een promotiecampagne varkensvlees te bekijken, waarbij de behoeften rond vlees van de consument centraal staan.

Volg VION

Actuele varkensprijzen - lees meer

  Week 49 Week 50
Vleesvarkens € 2.12 € 2.12
Slachtzeugen € 1.81 € 1.83
Biggen € 74.00 € 76.00
Kilogram-verrekenprijs Biggen € 0.82 € 0.82

Nieuws

PLUS richt in samenwerking met Vion unieke, transparante keten in

Varkenshouderij Overesch wint Modderpoelverkiezing 2019

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Distrifresh met eerste twee 100% elektrisch aangedreven koeltrailers de weg op

Vion verplaatst productieactiviteiten Vleesindustrie Valkenswaard naar andere locaties